Kontakty

Adresa:
Staňkov 148
František Marek

tel.: 603 333 613

email.: ubytovani.fanny@seznam.cz